My Restless Purple Ink
this site the web

Charmed in Vietnam 2014 - Coming Soon!


I'll take one step at a time.

After the story in Thailand, here comes another story set in Saigon and Hanoi, Vietnam called Charmed in Vietnam. The sneak peek is now available at Bookware Publishing site.

As I browse through my previous posts about my first published book, I noticed that I never felt the same excitement as I did before. Probably because now I know how the process goes. I am guessing that this novel will be released on March.

So no more hyper-celebrating this time. I am focused more on finishing my next books. I got three work-in-progress and one big project still in planning stage. This is for 2014. Hopefully, I'll have the courage to complete them all.
Charmed in Vietnam

A Romancing The Globe release

     “Let me see that!” Hinablot ni Pearl ang picture ni Mateo mula kay Marge. Pinagpipiyestahan ng dalawa niyang kaibigan ang lalaki habang nakaupo sila sa gitnang bahagi ng Airbus 320 na eroplanong bound to Ho Chih Minh, Vietnam.
     “Girls, playboy siya. Wala siyang naging steady relationship. Vocalist siya ng isang band at may-ari ng Hacienda de Ortaleza sa San Carlos,” umpisa ni Nicole.
     Pagkatapos nilang magpirmahan ng kontrata ni Don Lorenzo ay inasikaso ng sekretarya nitong si Connie ang mga sumunod na pangyayari. Kinausap ng matandang Ortaleza ang manager nila para gawin ang sunod nilang sports wear photo shoot sa Vietnam nang linggong iyon dahil nandoon ang anak nito. Tumutugtog ang banda ni Mateo sa mga hotels at Filipino communities doon. Isang e-mail ang natanggap niya mula kay Connie na naglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa binatang Ortaleza.
     “Gaga. Sinisindak mo ba kami? Mukha namang madali siyang ma-seduce, eh.” Inirapan ni Marge si Nicole.
     “Well, may the best woman win!” tawa ni Pearl.
     Plano ni Nicole na ipaubaya na ang lalaki sa dalawa niyang kaibigan. Hindi naman mahirap ireto si Mateo Ortaleza. The man had attractive, hazel eyes and his smile was really inviting. A part of her kind of wished she was the woman for him, but Nicole kept reminding herself that she had bigger problems. Mabuti na nga lang at mas maayos na ang pakiramdam ng mama niya nang umalis siya.
     Sa Grand Silverland Hotel ng District 1 sa Saigon sila naka-book. Ang mismong hotel na tinutuluyan ni Mateo. Madaling araw sila umalis ng Pilipinas kaya sakto sa breakfast ang kanilang dating.
     May free breakfast ang accommodation nila sa nasabing four-star hotel. Abala ang mga tao sa Roof Garden restaurant nang dumating sila.
     Magkakahalubilo ang mga taong may iba’t ibang lahi. Naghanay ang English, American at Continental breakfast sa buffet table. Dala ni Nicole ang kanyang tray nang makita ang bakanteng table sa tapat ni Mateo. Kumakain ito kasama ang mga kabanda.
     Mayamaya pa ay kasunod na niya sina Pearl at Marge. Pagkuwan ay pasimpleng sumenyas siya sa mga kasama upang ituro ang kinaroroonan ni Mateo.
     “So ano’ng plano natin? Sabi ni Boss, bukas pa daw dadating ang crew para sa shoot,” patay-malisyang sabi ni Pearl.
     “Malapit lang daw dito iyong Ben Thanh market. Let’s go shopping!” malakas na aya ni Marge na halatang nagpapapansin sa mga lalaking kumakain sa katapat nilang mesa.
     Hindi maintindihan ni Nicole kung bakit kabado siya sa mga nangyayari. Lalo na nang biglang napatingin si Mateo sa gawi nila at nagtama ang kanilang mga mata. May kung anong kuryenteng idinulot ang titig nitong iyon sa kanya. Muntik na tuloy siyang masamid sa iniinom niyang apple juice.
     Iniiwas niya ang kanyang tingin sa binata subalit lihim pa rin ang kanyang pagmamatyag sa bawat kilos nito. Bumulong si Mateo sa mga kasama nito pagkatapos ay sabay-sabay ang mga itong nagtinginan sa kanilang direksyon.
     “Hi, ladies.” Bigla ay nakalapit na si Mateo sa kanila. “Sorry, we overheard your conversation. Mga Pinay kayo, right?” Napakatamis ng ngiti nito.
     “Hi, I’m Pearl.” Agad na tumayo ang kanyang kaibigan para makipagkamay sa bagong dating. “You are—?”
     “I’m Mateo Ortaleza.” Inabot nito ang kamay ni Pearl at hinagkan.
     Hindi niya alam kung ano iyon pero hindi niya nagustuhan ang ginawa ng lalaki.
     Kita sa ngiti ni Pearl ang tagumpay. “Oh, by the way, this is Marge.” Itinuro nito ang kasama at pagkatapos ay tumingin sa kanya. “Ito naman si Nicole.”
     “Hello,” maikling bati niya. Iniabot din niya ang kamay rito subalit hindi na tumayo gaya ni Pearl.
     Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Sa hula niya ay hindi ito sanay na ini-snob ng mga babae. Ipinakilala nito ang mga kabanda. Si Sam, ang drummer. Si Wesley, ang rhythm guitarist; si Karl, ang keyboardist; si Greg, sa bass guitar; at ito umano sa lead guitar at vocalist.
     “Meron kaming gig tonight. So, if wala kayong gagawin, please come.” Iniabot ni Mateo ang tatlong tickets kay Pearl.
     “Free tickets? This is so cool!” Parang batang tiningnan ni Pearl ang ibinigay rito ng lalaki.
     “Sure, thanks sa tickets, ah,” malambing na sabi ni Marge.
     Nakangiti lamang siya sa mga ito. Gusto niyang matawa sa dalawang kaibigan na parang nag-co-contest sa harap niya para magpapansin kay Mateo.
     Pero kinakabahan din si Nicole na di niya mawari. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya sa lalaki. Mas guwapo pala ito sa personal. Para siyang kinikilig habang pinagmamasdan ito.
     At naisip niya, kung makikisali siya sa dalawa sa paligsahan, ito marahil ang kanyang strategy: ang magpaka-demure para maakit si Mateo.
     Para maakit ito? Umalingawngaw ang tanong na iyon sa isip niya. Gaga ka, bakit ka makikisali? You’ll just ruin everything.
     Lihim niyang pinagalitan ang sarili sa naisip.

KAREN CELERIO

0 comments:

Post a Comment

 

Purple Followers

free counters